MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy we wtorek 23 kwietnia,  imieniny: Jerzego, Wojciecha, Heleny

Strona główna

Podwyżka cen biletów jednoprzejazdowych

29.01.2016 r.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 marca 2016 roku obowiązywać będą nowe ceny biletów (uchwała Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku).

Podwyżka obejmuje wyłącznie bilety jednoprzejazdowe, nie ulegną zmianie ceny biletów okresowych i karnetów.

Podwyżka wyniesie 20 groszy dla biletów normalnych i 10 groszy dla biletów ulgowych.

Tabela cen po podwyżce

Z końcem marca planujemy również wycofanie migawek papierowych i przejście wyłącznie na system migawek elektronicznych.

Ostatnia podwyżka miała miejsce w lipcu 2013 roku.

Kwota, która wpłynie do miejskiej kasy z tytułu podwyżki w całości zostanie przeznaczona na:

- wdrożenie nowego systemu siatki miejskich połączeń (trwają konsultacje), zmiany wejdą w życie w drugim półroczu,

- poprawę stanu infrastruktury przystankowej,

- pozyskanie biletomatów.

Podwyżka jest spowodowana:

- wzrastającymi kosztami komunikacji (m.in. wydłużenie tras),

- wprowadzenie międzygminnej linii numer „2”.

Jednocześnie pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z naszej oferty elektronicznych biletów okresowych.

Jednocześnie pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z naszej oferty elektronicznych biletów okresowych oraz 11-przejazdowych.